כדי לפרוש בכבוד לא מספיק רק להפריש לפנסיה
צריך גם לחסוך בפנסיה

כמה
דקות שיחה

שיחסכו לך
מאות
שקלים
בפנסיה

הסדר עמלות הפנסיה המוזלות של גפן בסד
ישאירו בקרן הפנסיה שלך הרבה יותר כסף לפרישה

הסדר עמלות הפנסיה המוזלות של גפן בסד ישאירו בקרן הפנסיה שלך הרבה יותר כסף לפרישה

1,500

ש"ח

בממוצע כל שנה נוספים לקופת הפרישה שלך עם תוכנית הפנסיה של גפן בסד

בשוטף

1.3%

במקום 6%

בשאר הקרנות

בצבירה

0.13%

במקום 0.5%

בשאר הקרנות

אני רוצה לשמוע עוד פרטים >>