אני רוצה לשמוע עוד >>

שיתוף פעולה חדש בין גפן בסד לחברת המימון Tarya
משיג לכם תנאים גמישים ותקדימיים לרכישת דירה

שיתוף פעולה חדש בין גפן בסד לחברת המימון Tarya משיג לכם תנאים גמישים ותקדימיים לרכישת דירה

המשכנתא החדשנית

עד

%

80

מימון

ועד

40

שנה פריסה

גמישות

התחשבות מלאה בתנאי הלווה

מהירות

תקבלו מימון בחצי מהזמן שתמתינו בבנק

חדשנות

גישה פורצת דרך לרכישת דירה

גמישות

התחשבות מלאה בתנאי הלווה

מהירות

תקבלו מימון בחצי מהזמן שתמתינו בבנק

חדשנות

גישה פורצת דרך לרכישת דירה

אני רוצה לשמוע עוד פרטים >>