ביטוח דירה

ביטוח חיים לצרכי לקיחת משכנתא מחויב על פי חוק בבשל הרצון לוודא את השבת כספי ההלוואה של הדירה לבנק במקרי פטירת הלווה. סכום הביטוח נגזר מהיקף הלוואת המשכנתא ומתייחס גם ליכולת ההחזרים של המבוטח ומשתנים נוספים.
ביטוח המשכנתא של גפן בס"ד מציע את העמלות והפרמיות הזולות והמשתלמות ביותר. זאת הודות לנסיונה רב השנים של חברת גפן בס"ד בתחום ביטוחי המשכנתא וקשריה הענפים עם כלל חברות הביטוח.
ביטוח משכנתא עושים רק בגפן בס"ד ונהנים מפוליסות זולות ומשתלמות המותאמות במיוחד לציבור אנ"ש.

ביטוח דירה

ביטוח חיים לצרכי לקיחת משכנתא מחויב על פי חוק בבשל הרצון לוודא את השבת כספי ההלוואה של הדירה לבנק במקרי פטירת הלווה. סכום הביטוח נגזר מהיקף הלוואת המשכנתא ומתייחס גם ליכולת ההחזרים של המבוטח ומשתנים נוספים.
ביטוח המשכנתא של גפן בס"ד מציע את העמלות והפרמיות הזולות והמשתלמות ביותר. זאת הודות לנסיונה רב השנים של חברת גפן בס"ד בתחום ביטוחי המשכנתא וקשריה הענפים עם כלל חברות הביטוח.
ביטוח משכנתא עושים רק בגפן בס"ד ונהנים מפוליסות זולות ומשתלמות המותאמות במיוחד לציבור אנ"ש.