ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי נועד לכסות את המבוטח במקרים בהם מערכת הרפואה הציבורית לא מספקת מענה.
מערכת הבריאות הציבורית שמשרתת את כלל אזרחי המדינה אינה כוללת כיסוי מקיף לכל המחלות ולוקה בהמתנות ארוכות לתורים. בעל ביטוח בריאות פרטי נהנה מזמינות של רופאים ומומחים, אשפוזים ממושכים טיפול תרופתי מעבר לסל הבריאות וגם הטסות לחו"ל כשנצרך לכך.ביטוח בריאות הוא כיסוי מקיף לכל צרה שלא תבוא ומקנה בטחון נפשי בכל אירוע רפואי יהיה כיסוי מקסימלי.

ביטוח בריאות – אנ"ש קולקטיב
פוליסות הביטוח הבריאותי של גפן בס"ד הן המשתלמות ביותר למשפחות אנ"ש. מחיר הפוליסה המשתלם מתאפשר הודות לאיגוד כלל ציבור אנ"ש תחת הגדרת 'קולקטיב' ויצירת מחיר ביטוח קבוצתי מותאם.
הפרמיות של גפן בס"ד הן הזולות ביותר בהתחייבות לקהל אנ"ש ומעניקות כיסוי מקיף למגוון רחב של בעיות ואירועים רפואיים.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי נועד לכסות את המבוטח במקרים בהם מערכת הרפואה הציבורית לא מספקת מענה.
מערכת הבריאות הציבורית שמשרתת את כלל אזרחי המדינה אינה כוללת כיסוי מקיף לכל המחלות ולוקה בהמתנות ארוכות לתורים. בעל ביטוח בריאות פרטי נהנה מזמינות של רופאים ומומחים, אשפוזים ממושכים טיפול תרופתי מעבר לסל הבריאות וגם הטסות לחו"ל כשנצרך לכך.ביטוח בריאות הוא כיסוי מקיף לכל צרה שלא תבוא ומקנה בטחון נפשי בכל אירוע רפואי יהיה כיסוי מקסימלי.

ביטוח בריאות – אנ"ש קולקטיב
פוליסות הביטוח הבריאותי של גפן בס"ד הן המשתלמות ביותר למשפחות אנ"ש. מחיר הפוליסה המשתלם מתאפשר הודות לאיגוד כלל ציבור אנ"ש תחת הגדרת 'קולקטיב' ויצירת מחיר ביטוח קבוצתי מותאם.
הפרמיות של גפן בס"ד הן הזולות ביותר בהתחייבות לקהל אנ"ש ומעניקות כיסוי מקיף למגוון רחב של בעיות ואירועים רפואיים.