מחזור משכנתא

הלוואת המשכנתא שנלקחת לרוב לשם קניית הדירה (הממושכנת לבנק המלווה עד פריעת סך ההלוואה) נפרסת לשנים רבות ועד כשלושים שנה. ההלוואה מורכבת מהצמדה לכמה מדדי רביות הקובעים את גובה ההחזר החודשי והכללי.
ברור שעם הזמן חלים תמורות רבות בשערי הריביות לטובת או לרעת הלווה. כשחל שינוי משמעותי בשערי הרביות או במידה והלווה מעוניין לפרוס את המשכנתא בצורה שונה מכפי שהוסכם בהתחלה ניתן לקחת להחזיר את המשכנתא ולהקים הלוואה חדשה במקומה, למחזר במילה אחת.
תהליך מחזור המשכנתא דורש מיומנות רבה ובקיאות פיננסית תוך ביצוע החישובים והערכות לחסכון האופטימלי.

למעלה מעשור שנות פעילות בזירה הבנקאית וקיום קשר רציף עם כלל המוסדות הבנקאים מציבות את חברת גפן בס"ד כגוף מוסמך ומומלץ על ידי רבים לביצוע מחזור משכנתא.
בגפן יבדקו לעומק את יכולת ההחזרים המשפחתית, את פרטי החוזה הקיים וכן את המצב הפיננסי של שוק ההון כדי להביא לכם את העסקה המשתלמת ביותר של המשכנתא.

פנו למומחים של גפן בס"ד וקבלו בחינה מעמיקה לתיק המשכנתא שלכם.

מחזור משכנתא

הלוואת המשכנתא שנלקחת לרוב לשם קניית הדירה (הממושכנת לבנק המלווה עד פריעת סך ההלוואה) נפרסת לשנים רבות ועד כשלושים שנה. ההלוואה מורכבת מהצמדה לכמה מדדי רביות הקובעים את גובה ההחזר החודשי והכללי.
ברור שעם הזמן חלים תמורות רבות בשערי הריביות לטובת או לרעת הלווה. כשחל שינוי משמעותי בשערי הרביות או במידה והלווה מעוניין לפרוס את המשכנתא בצורה שונה מכפי שהוסכם בהתחלה ניתן לקחת להחזיר את המשכנתא ולהקים הלוואה חדשה במקומה, למחזר במילה אחת.
תהליך מחזור המשכנתא דורש מיומנות רבה ובקיאות פיננסית תוך ביצוע החישובים והערכות לחסכון האופטימלי.

למעלה מעשור שנות פעילות בזירה הבנקאית וקיום קשר רציף עם כלל המוסדות הבנקאים מציבות את חברת גפן בס"ד כגוף מוסמך ומומלץ על ידי רבים לביצוע מחזור משכנתא.
בגפן יבדקו לעומק את יכולת ההחזרים המשפחתית, את פרטי החוזה הקיים וכן את המצב הפיננסי של שוק ההון כדי להביא לכם את העסקה המשתלמת ביותר של המשכנתא.

פנו למומחים של גפן בס"ד וקבלו בחינה מעמיקה לתיק המשכנתא שלכם.