ביטוח חיים

ביטוח חיים נועד לעזור למבוטח במקרה והוא מאבד את יכולת ההשתכרות. הביטוח מופעל כשיש אובדן כושר עבודה או במקרי פטירה ל"ע.
מטרת ביטוח החיים היא לסייע לקרובי המבוטח לשמור על רמת החיים אליה הם היו רגילים במהלך חיי המבוטח על ידי פיצוי כספי גדול במידה וארעה פטירה או אירוע אחר שהוגדר בפוליסה ככזה שמזכה את הקרובים התלויים בהכנסת המשכורת של המבוטח בסכום כסף משמעותי שיתן להם להמשיך ולחיות בריווח.
ביטוח חיים מקנה לכם ולמשפחתכם את הרוגע הנפשי שגם במקרי קיצון חס ושלום אלו יקבלו שיפוי נרחב שיספיק לחתונות הילדים וכלכלת הבית.

ביטוח החיים לאנ"ש של גפן בס"ד
ביטוח החיים מותאם לצרכי אנ"ש ומציע פיצוי כספי גדול תמורת פרמיה חודשית קטנה הזולה בכ- 50% משאר הפוליסות המוצעות בשוק הביטוח.
עושים ביטוח חיים בגפן בס"ד ומרוויחים לאורך כל החיים!

ביטוח חיים

ביטוח חיים נועד לעזור למבוטח במקרה והוא מאבד את יכולת ההשתכרות. הביטוח מופעל כשיש אובדן כושר עבודה או במקרי פטירה ל"ע.
מטרת ביטוח החיים היא לסייע לקרובי המבוטח לשמור על רמת החיים אליה הם היו רגילים במהלך חיי המבוטח על ידי פיצוי כספי גדול במידה וארעה פטירה או אירוע אחר שהוגדר בפוליסה ככזה שמזכה את הקרובים התלויים בהכנסת המשכורת של המבוטח בסכום כסף משמעותי שיתן להם להמשיך ולחיות בריווח.
ביטוח חיים מקנה לכם ולמשפחתכם את הרוגע הנפשי שגם במקרי קיצון חס ושלום אלו יקבלו שיפוי נרחב שיספיק לחתונות הילדים וכלכלת הבית.

ביטוח החיים לאנ"ש של גפן בס"ד
ביטוח החיים מותאם לצרכי אנ"ש ומציע פיצוי כספי גדול תמורת פרמיה חודשית קטנה הזולה בכ- 50% משאר הפוליסות המוצעות בשוק הביטוח.
עושים ביטוח חיים בגפן בס"ד ומרוויחים לאורך כל החיים!