האם רפורמת המשכנתאות היא אכן בשורה

יש לזכור שיש משתנה חשוב המשפיע על תנאי ההלוואה והריבית המשולמת בסוף התקופה, והוא: משך תקופת ההלוואה, ועל זה הרפורמה לא נותנת מענה בסוף אוגוסט נכנסה לתוקפה רפורמת המסלולים במשכנתאות שיזמו בנק ישראל ורשות התחרות. הרפורמה מתבססת על ההבנה שמשכנתא היא מוצר מורכב, ובמצב הנוכחי של ריבוי מוצרים ומסלולים, קשה להשוות בין הצעות, והבנקים מנצלים […]