סיימנו להיות

פרייארים

חוסכים עד 80% עמלות בדמי ניהול הפנסיה

פנסיה וגמל

כל עובד שכיר וגם עצמאי בישראל מפריש לעצמו כספים לקרן הפנסיה. הקרן שמשתחררת בגיל הפרישה מהעבודה מיועדת לממן את העובד לאורך שנותיו המאוחרות כשהוא עזב את עבודתו והפסיק לקבל שכר.
קרן הפנסיה אוגרת את כספי המפריש ומשקיעה אותם בשוק ההון באפיקים סולידים כדי לייצר רווח למפריש.
מקרן הפנסיה נגבים עמלות ודמי ניהול באחוזים ניכרים. קרנות הפנסיה גובות אחוז מסוים מסך כל הכסף המוחזק בקרן, וכן דמי ניהול תמורת ביצוע ההשקעות עם כספי הפנסיה (השקעות שלעיתים נכשלות וגורעות מסך קרן הפנסיה).

פנסיה וגמל אנ"ש

דמי הניהול ועמלות הצבירה המופחתות של גפן בסד
בשוטף – 1.3% במקום כ6% בשאר הקרנות
בצבירה – 0.13% במקום 0.5% בשאר הקרנות
קרן השתלמות – רק 0.34% !

בחישוב מהיר הצטרפות לקרן הפנסיה של גפן בס"ד תחסוך לכם למעלה מ1,500 ש"ח מידי שנה!

אל תמתינו! הצטרפו כעת למסלולי הפנסיה והגמל של גפן בסד המותאמים לאנ"ש